ОП - ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ - 18.03.2020Г.

Номер на преписката в АОП 966174 - http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=966174

Номер на преписка на обявление на възложена поръчка в АОП: 971679 - http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=971679

18.03.2020г. -  „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците  от  I, II, III, IV, V, VI и  VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”- Варна, за учебната 2020/2021 година“ по обособени позиции, както следва:

   1. Обособена позиция №1 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, II, III, IV, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „Просвета- София“ АД, за учебната 2020/2021 г.“

    2. Обособена позиция №2 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, IV, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „Клет България“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“

   3. Обособена позиция №3 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „Бит и техника“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“

   4. Обособена позиция №4 – „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, III, IV, V, VI и  VII клас, издавани от издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“

   5. Обособена позиция №5 – „Доставка на учебници и електронно четими учебници по учебен предмет „Изобразително изкуство“ за учениците от I клас, издавани от издателство ИК „Рива“ АД, за учебната 2020/2021 г.“

Последни новини

Неучебен ден

   Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви, че 22.09.2020 г. е неучебен ден - ден на Независимостта на България. Учебните занятия се възстановяват на 23.09.2020 ...

Прочети още

Съобщение

  В периода 15 - 18.09.2020 г. в училището не са докладвани случаи на карантинирани и заболели ученици и учители.

Прочети още

Съобщение за обедното хранене

График за продажба на купони за обедното хранене - вижте тук

Прочети още