Национално външно оценяване

  Училища центрове, в които ще се приемат документи на ученици, завършили 7 клас за участие в Първи и Трети етап на класиране за прием в 8 клас за 2019/2020 учебна година - http://ruo-varna.bg/images/files/2019/RUO-029.pdf

Информация за учениците, завършили основно образование, които през учебната 2018-2019г. ще кандидатстват в държавни и общински училища от област Варна. Заявление за кандидатстване може да свалите от прикачените файлове по - надолу.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4 клас през учебната

2018 - 2019 година:  

  Български език и литература - 9 май 2019г., начало 10,00 часа

  Математика - 10 май 2019г., начало 10,00 часа

  Човекът и обществото - 14 май 2019г., начало 10,00 часа

  Човекът и природата - 16 май 2019г., начало 10,00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7 клас през учебната

2018 - 2019 година:

    Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа

    Математика - 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа

    Чужд език ( по желание на ученика) - 21 юни 2019г., начало 09,00 часа

Дейностите за информиране и консултиране на ученици, родители и граждани по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование, както следва:
1.    Провеждане на родителска среща за родителите на учениците от VII клас с представители на Центъра по кариерно ориентиране – Варна на 10.05.2019г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището.
                                                                   Отг. Д. Банова и М. Габровска
2.    Среща на представители на профилирани и професионални гимназии с ученици от випуск VII клас по график.
                                                                    Отг. класни ръководители VII клас
3.    За длъжностни лица, отговарящи за информиране и консултиране на ученици и родители определям Марина Габровска – педагогически съветник и Донка Банова – училищен психолог с работно време от 24.04.2019г. до 28.06.2019г., както следва:
-    Марина Габровска – педагогически съветник в четвъртък от 17.00 – 18.00ч
-    Донка Банова – училищен психолог във вторник от 17.30 – 18.30ч.
4.    Телефон за информация – 052/302-358.

 

Заявления за проверка на способностите се приемат в канцеларията на училището в периода 03.06.2019 - 05.06.2019 г.  от 8.00 до 16.30 часа, срещу входящ номер.

Национално външно оценяване - http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=210

Протоколите с резултатите от НВО в 4 клас се предоставят за информация на родителите чрез класния ръководител в часа за среща с родителите, а на учениците в часа на класа.

Последни новини

Разпределение на учениците в Първи клас по паралелки

   Уважаеми родители, в сайта на училището в раздел Прием са качени списъци с разпределените ученици по паралелки. Родителската среща за Първи клас ще бъде на 21.06....

Прочети още

Родителска среща за Първи клас

   Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че родителската среща за бъдещите първокласници ще се състои на 21.06.2019г. от 18.00 часа. Разпределение на учениците по класо...

Прочети още

Оформяне на годишен успех в 7 клас

  Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Наредба 11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оформянето на срочен и...

Прочети още