Национално външно оценяване

  Училища центрове, в които ще се приемат документи на ученици, завършили 7 клас за участие в Първи и Трети етап на класиране за прием в 8 клас за 2019/2020 учебна година - http://ruo-varna.bg/images/files/2019/RUO-029.pdf

Информация за учениците, завършили основно образование, които през учебната 2018-2019г. ще кандидатстват в държавни и общински училища от област Варна. Заявление за кандидатстване може да свалите от прикачените файлове по - надолу.

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4 клас през учебната

2018 - 2019 година:  

  Български език и литература - 9 май 2019г., начало 10,00 часа

  Математика - 10 май 2019г., начало 10,00 часа

  Човекът и обществото - 14 май 2019г., начало 10,00 часа

  Човекът и природата - 16 май 2019г., начало 10,00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7 клас през учебната

2018 - 2019 година:

    Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа

    Математика - 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа

    Чужд език ( по желание на ученика) - 21 юни 2019г., начало 09,00 часа

Дейностите за информиране и консултиране на ученици, родители и граждани по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас, след завършено основно образование, както следва:
1.    Провеждане на родителска среща за родителите на учениците от VII клас с представители на Центъра по кариерно ориентиране – Варна на 10.05.2019г. от 18.00ч. в Актовата зала на училището.
                                                                   Отг. Д. Банова и М. Габровска
2.    Среща на представители на профилирани и професионални гимназии с ученици от випуск VII клас по график.
                                                                    Отг. класни ръководители VII клас
3.    За длъжностни лица, отговарящи за информиране и консултиране на ученици и родители определям Марина Габровска – педагогически съветник и Донка Банова – училищен психолог с работно време от 24.04.2019г. до 28.06.2019г., както следва:
-    Марина Габровска – педагогически съветник в четвъртък от 17.00 – 18.00ч
-    Донка Банова – училищен психолог във вторник от 17.30 – 18.30ч.
4.    Телефон за информация – 052/302-358.

 

Заявления за проверка на способностите се приемат в канцеларията на училището в периода 03.06.2019 - 05.06.2019 г.  от 8.00 до 16.30 часа, срещу входящ номер.

Национално външно оценяване - http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=265&Itemid=210

Протоколите с резултатите от НВО в 4 клас се предоставят за информация на родителите чрез класния ръководител в часа за среща с родителите, а на учениците в часа на класа.

Последни новини

Униформи

  Уважаеми родители, с цел навременното осигуряване на униформи на новопостъпилите ученици или ученици, нуждаещи се от нови униформи за началото на новата учебна година е...

Прочети още

Получаване на свидетелства от випуск 7 клас

  Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че свидетелствата за завършено основно образование и служебни бележки с резултатите от изпитите от НВО ще бъдат раздадени н...

Прочети още

Безопасност за децата през лятната ваканция

    В периода на лятната ваканция за учениците значително нарастват опасностите от тежки пътнотранспортни произшествия с деца и юноши. През цялото лято ще се извърш...

Прочети още